Selecteer een pagina

Onze Privacyverklaring

Uw gegevens waren sowieso al bij ons veilig,  maar per 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening egevensbescherming (AVG) ingegaan.
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Jouw privacy is belangrijk voor ons. We informeren je daarom graag over ons nieuwe privacy statement.
We hebben deze verklaring aangepast vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG).
Deze verklaring is uitgebreider dan voorheen en opgesteld in begrijpelijke taal.
Zo zijn we transparant over wat we met jouw persoonsgegevens doen.

Dit privacy statement informeert je onder andere over:
– De gegevens die wij van jou verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.
– De maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen.
– Welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.
Lees onze Privacyverklaring 

 

D i s c l a i m e r :

Vertrouwelijk
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Niet voor u bestemd
Indien u dit bericht per vergissing ontvangen hebt, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.
Dit bericht terstond te vernietigen en aan anderen geen mededelingen te doen, in welke vorm dan ook, over de inhoud van dit bericht.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging en verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Virussen
Wij zijn niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van eventuele virussen.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij ons kantoor of kan per email toegezonden worden