Selecteer een pagina

Hypotheek voorwaarde

De belangrijkste hypotheekvoorwaarden zijn:

Verhuiscondities
Betaalt u een lagere rente dan de marktrente op het moment van verhuizen, dan wilt u uw lagere rente ongetwijfeld meeverhuizen. Dat kan op twee manieren: door de resterende rentevaste periode ongewijzigd af te maken of door te kiezen voor een nieuwe (langere) rentevaste periode waarbij de lagere rente voor de resterende rentevaste periode wordt gemiddeld met de hogere dagrente. De beste voorwaarde is dat u een keuze hebt tussen beide mogelijkheden.

Extra geld opnemen via de hypotheek
Bent u nu al van plan om in de toekomst te gaan verbouwen, dan is het zinvol om uw hypotheek hoger in te schrijven bij de notaris. De notaris houdt dan niet alleen rekening met de hoogte van uw huidige hypotheekbedrag, maar reserveert ook alvast kredietruimte voor de toekomst. Niet alle geldverstrekkers bieden deze mogelijkheid. Voor welk bedrag u de hypotheek maximaal mag laten inschrijven, hangt af van het beleid van de geldverstrekker en kan per situatie verschillen.

Vervroegd aflossen
Ieder jaar mag u een deel van de hypotheek boetevrij aflossen. Dat boetevrije deel wordt uitgedrukt als percentage van het oorspronkelijk geleende bedrag. Lost u meer af dan boetevrij is toegestaan, dan moet u een boete betalen die meestal gelijk is aan de zogenaamde ‘contante waarde van het renteverschil’. De boete is gebaseerd op het verschil tussen uw contractrente en de dagrente van een soortgelijke lening. Afhankelijk van de geldverstrekker wordt uw rentevaste periode vergeleken met het rentepercentage voor een nieuwe lening gelijk aan uw oorspronkelijke rentevaste periode of aan de resterende rentevaste periode. In het laatste geval is uw boete hoger, omdat het rentepercentage waarmee men vergelijkt lager is. Ook hanteren sommige geldverstrekkers een minimumboete.

Geldigheidsduur offerte
Risico: Bij veel geldverstrekkers is een offerte maar twee of drie maanden kostenloos geldig. Daarna kan hij soms een paar maanden verlengd worden tegen vergoeding (bereidstellingsprovisie). Zit er te veel tijd tussen het ondertekenen van de offerte en de overdracht, dan moet u een nieuwe offerte aanvragen. Het risico is dat de rente dan gestegen is.
Advies: Meld bij het aanvragen van de offerte altijd duidelijk wanneer de overdracht plaatsvindt. Controleer of de offerte lang genoeg geldig is en wanneer u eventueel verlenging aan moet vragen. Soms moet u dat van te voren aangeven.

Korting
Risico: Hypotheekverstrekkers geven soms interessante rentekorting. Maar die korting is vaak alleen geldig tijdens de eerste (vaak korte) rentevaste periode. De maanden erna betaalt u het meervoudige.
Advies: Laat u niet te snel (ver)leiden door fikse rentekortingen. Neem de tijd om ook ‘de kleine lettertjes’ te bestuderen. Leg ook enkele aanbiedingen naast elkaar en (laat) de maandlasten over een langere periode uitrekenen.

Klik hier, om een afspraak maken