Selecteer een pagina

Waarom risicomanagement?
Als ondernemer werkt u hard aan het succes van uw bedrijf. U heeft te maken met allerlei mooie uitdagingen, maar ook met bedrijfsrisico’s die uw doelstellingen in de weg kunnen staan. Of zelfs het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. Denk aan brand, inbraak of het doorbetalen van loon aan een zieke werknemer.
Wat doet u als zoiets u overkomt? Heeft u een plan B?

Met risicomanagement komt u niet voor verrassingen te staan. Risicomanagement helpt u om risico’s in kaart te brengen, zodat u kunt bepalen welke u wilt voorkomen, beperken, nemen of verzekeren. Advies Bureau Combee helpt u graag bij het opstellen van een risicoanalyse.

Als ondernemer wilt u namelijk zeker weten dat u goed verzekerd bent. Dat u geen onnodige risico’s loopt en niet voor verrassingen komt te staan. Of u nu ZZP’er bent, MKB of grootbedrijf. We leren u en uw onderneming daarom eerst graag beter kennen. Op die manier kunnen we u echt goed advies uitbrengen in de voor u belangrijke tijden.
Belangrijk daarbij is dat het natuurlijk nog altijd uw beslissingen zijn en blijven.

Welke verzekeringen zijn er zoal

U als ondernemer

Samen met u bekijken wij graag welke risico’s u loopt en hoe deze voor uw specifieke situatie het beste kunnen worden afgedekt. Onze jarenlange ervaring en onze contacten met vrijwel de gehele Nederlandse verzekeringsmarkt staan garant voor een ondernemersadvies op maat. 
Denkt u bijvoorbeeld aan echtscheidingen, arbeidsongeschiktheid, overlijden, uitvaart en de opbouw van een oudedagsvoorziening.

De gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunnen verstrekkend zijn. Arbeidsongeschiktheid is iets wat de meeste ondernemers zorgen baart en waar zij zich meestal wel bewust van zijn. Als een ondernemer niet kan werken kan hij ook geen geld verdienen en dat is in de regel niet lang vol te houden. Er zijn tal van mogelijkheden om dit risico (deels) af te dekken, en de diverse mogelijkheden hebben ieder uiteraard specifieke voor- en nadelen. Wat het beste past is afhankelijk van de individuele situatie waarin de ondernemer zich bevindt en de wensen die er zijn ten opzichte van dit risico. Oplossingen kunnen gevonden worden in de verzekeringssfeer, in externe opvang van het inkomensverlies, in deelname aan een Broodfonds, enzovoorts. De duidelijke voor- en nadelen voor een ondernemer op een rijtje zetten helpt bij het opzetten van het gewenste vangnet, iets wat van groot belang is.

Als een ondernemer een partner en/of kinderen heeft vormt het nabestaandenrisico een belangrijk aandachtspunt. Als de ondernemer komt te overlijden zullen de nabestaanden (gezin) immers wel verder moeten en dit moet dan financieel goed geregeld zijn. Een nabestaandenvoorziening is uiteraard ook maatwerk en kan op vele manieren worden vormgegeven. Gelukkig is een dergelijke voorziening meestal uitstekend betaalbaar.

Een ondernemer bouwt geen pensioen op, maar zal uiteindelijk wel met pensioen gaan. Op dat moment moet dan wel voldoende inkomen zijn om van te kunnen leven. Er bestaat geen verplichting tot het treffen van een oudedagsvoorziening voor een ondernemer. Er is wel sprake van een recht (fiscaal toegestaan) om een oudedagsvoorziening op te bouwen. Dit kan middels een zogenaamde oudedagsreserve (uitstel van belasting betalen) of pensioen in eigen beheer, maar er kan ook een voorziening worden getroffen om geld op te bouwen in een verzekering of bancair product (sparen). Er is op dit gebied veel mogelijk, ook qua flexibiliteit. Met name dit laatste is voor de zelfstandig ondernemer ideaal.

Zorgeloos ondernemen

Ondernemen is prachtig, maar brengt ook risico’s met zich mee. Want:  u kunt te maken krijgt met brand, diefstal of een schadeclaim? Ook dan wilt u het liefste gewoon uw bedrijf blijven runnen, toch? Met onze verzekeringen kunt u zorgeloos blijven ondernemen. Naast verzekeringen voor uw bedrijf, bieden wij verzekeringen voor uzelf of uw personeel.

Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB)

Een ondernemer kan per ongeluk schade veroorzaken waarvoor hij of zij als ondernemer aansprakelijk is. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje, maar kan grote financiële gevolgen hebben. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dit risico veelal tegen een lage premie te verzekeren. Men dekt hier schades mee af die niets met de beroepsuitoefening zelf te maken hebben: de laptop van een klant wordt per ongeluk van tafel gestoten, de ondernemer zakt ergens doorheen, stapt ergens per ongeluk op met schade tot gevolg, enzovoorts. Iedere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft eigen voorwaarden, een eigen risico en specifieke aandachtspunten en vereist daarom een vakkundige uitleg.

Beroepsaansprakelijkheid

Een ondernemer kan ook een beroepsfout maken: een beroepsfout is iets dat rechtstreeks met de werkzaamheden in verband gebracht kan worden en dat schade tot gevolg heeft. Het gaat dan om beroepsfouten als bijvoorbeeld een ontwerpfout, verkeerd advies of verkeerde berekening, of bijvoorbeeld een verkeerde constructiefout waardoor de opdrachtgever (de klant) financieel nadeel ondervindt. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en andersom, ook al halen veel ondernemers dit door elkaar. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is in de regel ook aanzienlijk duurder dan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft eigen voorwaarden, een eigen risico en specifieke aandachtspunten en vereist een vakkundige uitleg.

Bedrijfs­schade­verzekering

Staat uw bedrijf tijdelijk stil door een brand of andere calamiteit? Dan loopt u omzet mis terwijl uw vaste lasten zoals huur en personeelskosten gewoon doorlopen! De Bedrijfsschadeverzekering dekt uw vaste kosten en de winst die u onder normale omstandigheden zou hebben gemaakt.

 • U geeft zelf aan hoe lang u denkt nodig te hebben om uw bedrijf na een flinke schade weer op te bouwen. U heeft de keuze uit een uitkeringstermijn van 26, 52, 78 of 104 weken.
 • Kosten voor het huren van vervangende bedrijfsruimte of inventaris worden vergoed
 • Reconstructiekosten voor het herstellen van uw administratie zijn tot € 5.000,- verzekerd. U heeft een overdekking van 150% van het verzekerd bedrag

Gebouwenverzekering

Een brand of storm kan nare gevolgen hebben voor uw bedrijfspand, kantoor of winkel. Het is een ingrijpende gebeurtenis. En u wilt zo snel mogelijk weer in bedrijf zijn. Een Gebouwenverzekering, ook wel zakelijke opstalverzekering genoemd, is een verzekering die de herstelkosten vergoedt bij materiële schade door brand, water, inbraak en storm. Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weer verder met uw bedrijf. Daar helpen we u ook bij.

Inventaris- en goederenverzekering
Met een Inventaris- en goederenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw inventaris en goederen.
Inventaris is alles wat u gebruikt om uw bedrijf of beroep uit te oefenen.
En goederen zijn de grond- en hulpstoffen die u gebruikt om uw producten te maken.
Natuurlijk bent u niet tegen iedere schade verzekerd. De schade moet zijn ontstaan door een in de voorwaarden opgenomen gevaar of gebeurtenis.

Inboedelverzekering zakelijk?
Of u nu zzp’er, freelancer of DGA bent: zakelijke spullen liggen ook vaak thuis. En thuis kan schade ontstaan, bijvoorbeeld door brand, wateroverlast of diefstal. Van een laptop op de keukentafel, inventaris in uw kantoor aan huis, tot en met handelsvoorraad op zolder. Ook als u een kantoor huurt of een eigen bedrijfspand heeft wilt u dat uw inventaris goed verzekerd is tegen schade. Welke verzekeringsoplossing(en) bij uw onderneming passen, hangt dus af van uw situatie.

Werkt u vanuit huis?
Thuis heeft u misschien al een particuliere inboedelverzekering met deze verzekering heeft u geen dekking voor zakelijke “spullen”.
Denk bijvoorbeeld aan de voorraad van uw webwinkel, of de inventaris van uw praktijk aan huis. Wij hebben hiervoor een passende oplossing om ook uw zakelijke spullen te verzekeren op uw inboedelverzekering. Let op: onderweg of in de tuin (buitenshuis) bent u niet verzekerd tegen schade.

Rechtsbijstand en Incasso

Vandaag de dag worden steeds meer ondernemers geconfronteerd met achterstallige betalingen en openstaande facturen die moeilijk inbaar blijken. Het kost de ondernemer te veel tijd om hier zelf steeds actie op te moeten ondernemen. Incassobijstand kan hierin de helpende hand bieden, dit kan via een rechtsbijstandsverzekering met module “incasso” maar er zijn ook bedrijven die deze diensten aanbieden. Een rechtsbijstandsverzekering kan zeer welkom zijn wanneer de ondernemer ongewild in een juridisch conflict terecht komt of juist zelf juridische stappen wil ondernemen. De kosten voor een advocaat kunnen hoog oplopen en een rechtsbijstandsverzekering kan dan van grote toegevoegde waarde zijn.

Reconstructieverzekering helpt uw administratie er weer bovenop
U moet er niet aan denken dat uw administratie verloren gaat. Niet alleen uw klantinformatie, maar ook projectadministraties en financiële gegevens zoals openstaande facturen bent u kwijt. Op zo’n moment is het prettig om terug te kunnen vallen op uw reconstructiekostenverzekering.
Als u niet over een actuele back up beschikt, kunnen de bedragen die u moet betalen om al uw gegevens te achterhalen fors oplopen. De reconstructiekosten verzekering vergoedt alle kosten die u moet maken om na een calamiteit uw administratieve bedrijfsgegevens te herstellen.

Reconstructiekosten verzekering
Niet alleen uw papieren administratie is verzekerd met de reconstructiekostenverzekering, ook de software die u gebruikt voor uw administratieve processen, de feitelijke computerbestanden en gegevens die op andere dragers zoals dvd’s/harddisk staan, vallen onder de dekking.

Motorrijtuigen.

Veel ondernemers hebben een wagenpark, zakelijke auto of bestelauto die zij gebruiken voor transport maar ook voor het vervoeren van gereedschap en andere goederen. Een voertuig voor zakelijk gebruik kan, net als een particulier voertuig, op verschillende manieren worden verzekerd. Verder is bijvoorbeeld een inzittendendekking (zeer aan te raden) of een transportverzekering (voor bijvoorbeeld gereedschap) mogelijk, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

  • Autoverzekering
  • Bestelautoverzekering
  • Vrachtautoverzekering
  • Aanhangwagenverzekering

Eigen vervoer verzekering
Vervoert u regelmatig spullen met uw eigen auto’s? Deze verzekering is bedoeld voor spullen die u met eigen vervoermiddelen vervoert, voor uw rekening en risico. Dat kunnen spullen zijn die u nodig heeft voor uw bedrijf, maar ook goederen die u verkoopt.

Goederentransport verzekering
Met een goederen­transport­verzekering dekt u schade aan gekochte en verkochte goederen tijdens transport en opslag, waarvoor u het risico draagt volgens de Incoterms.
Er kan van alles misgaan met voertuigen, lading en werkmaterieel. Aansprakelijkheid en vervoersrisico’s zijn bij onze Transport- en Logistiekpolis verzekerd. Verder kiest u zelf wat u wel of niet verzekert.

Milieuschade verzekering

Werkt u met stoffen die voor schade aan het milieu kunnen zorgen?  Veroorzaakt u per ongeluk een milieu­verontreiniging aan grond, oppervlakte­water en grondwater? Maar denk hierbij ook aan de combinatie brand en asbest(platen). Met de Milieuschade­verzekering bent u verzekerd voor het opruimen van deze verontreiniging. Op uw eigen terrein en op het terrein van anderen. Ook kosten voor onderzoek of rechtsbijstand zijn verzekerd.

Computer en elektronica verzekering.

Ook een ondernemer kan tegenwoordig niet meer zonder computer en andere elektronica. Als dergelijke zaken verloren gaan of beschadigd raken ontstaat vaak een groot probleem: belangrijke data en programmatuur is soms namelijk niet of moeilijk te vervangen. Een computer en elektronicaverzekering biedt dekking bij verlies, schade, diefstal, enzovoorts. Uiteraard is een dergelijke dekking niet altijd noodzakelijk.

Met de Computer- en elektronica­verzekering verzekert u de schade aan onder meer uw computers, servers, laptops, beamers, kopieer­machines en kassa­systemen. Op uw vestigings­adres en op locatie, bijvoorbeeld als u uw laptop meeneemt naar de klant. Of wanneer uw apparatuur verhuisd wordt binnen Nederland. En u bent verzekerd voor de extra kosten die u maakt als de apparatuur niet werkt door schade. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor overwerken, het inhuren van personeel of huren van andere apparatuur. Zekerheid voor u en uw bedrijf.

U kunt de volgende computers en elektronica verzekeren:
Mainframes, computers, servers, terminals, beeldschermen, printers, scanners, modems, splitters, netwerk­componenten (incl. kabels en kasten).
De klimaat­beheersings­apparatuur in een speciaal daarvoor ingerichte computerruimte.
Laptops, notebooks, tablets, beamers, draagtassen. Geen mobiele telefoons/smartphones.
Telefoon­centrale incl. toestellen, faxen, kopieer­machines, weegsystemen, kassa- en afreken­apparatuur, anti-diefstal­apparatuur, toegangs­beveiligings­systemen.
Proces­computer­apparatuur.

Werk- en landbouwmateriaal verzekering

Volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) moet de eigenaar al zijn motorrijtuigen verzekeren voor aansprakelijkheid. De WAM maakt geen verschil tussen de openbare weg of een privéterrein. U moet dus overal verzekerd zijn voor WA. Voor de wet is een motorrijtuig een voertuig of machine die zichzelf motorisch kan voortbewegen. En een aandrijving op de wielen heeft.

Voorbeelden van voertuigen die onder de WAM vallen:

 • elektrische handpallettruck
 • vorkheftruck
 • shovel
 • minigraafmachine
 • mobiele kraan.
 • tractor
 • maaimachine

U kunt uw Werkmaterieel verzekering ook uitbreiden met

 • Cascoverzekering
 • Ondergrondse schade dekking
 • Bestaande eigendommen dekking en
 • Schadeverzekering voor inzittenden.

Geld(waarden)verzekering

Gaan in uw bedrijf regelmatig grote bedragen over de toonbank? Dan kunt u als ondernemer soms veel contant geld in uw bezit hebben. Of u moet veel geld vervoeren naar de bank. U loopt dan het risico van een beroving of verlies van geld. Met een geldswaardenverzekering bent u tegen dit risico verzekerd.

Wat is er verzekerd?

 • Schade tijdens uw aanwezigheid.
  Ontstaat er schade aan geld of geldswaardige papieren tijdens uw aanwezigheid in uw bedrijfsruimte? Bijvoorbeeld door afpersing of diefstal met geweld? Dan is die schade gedekt.
 • Schade tijdens uw afwezigheid.
  Bent u niet meer aanwezig? Dan bent u ook verzekerd voor schade aan geld of geldswaardige papieren door diefstal, maar alleen uit de kluis of safe. En er moeten sporen van braak zijn van braak aan die kluis of safe. Of bijvoorbeeld het gebruik van valse sleutels. Dit geldt ook voor een nachtkluis in een bank.

Wat is er niet verzekerd?

 • Onbeheerd achterlaten van sleutels.
  Laat u de sleutels van de kluis onbeheerd achter op de locatie waar de kluis aanwezig is? Of heeft u de combinatie voor het slot daar liggen? Dan is schade niet verzekerd.
 • Schade door opzet. Als een schade met opzet is veroorzaakt, is dat niet verzekerd.

Personeel

Door de vele bezuinigingen in het sociale stelsel is er de laatste jaren een aantal risico’s het bord van de werkgever en werknemer terecht gekomen. Te denken valt onder andere aan het Ziekteverzuim, de WGA premie, de korting op de WIA uitkering enzovoorts.

De financiële gevolgen die u ondervindt bij ziekte van uw medewerkers zijn de laatste jaren alleen maar groter geworden. Sinds 1 januari 2004 bent u immers verplicht om het loon van de zieke werknemer gedurende de eerste 2 jaar voor 70% door te betalen. Dit op minimaal het niveau van het wettelijk minimum loon. Wanneer uw (collectieve) arbeidsovereenkomst bepaalt dat het gehéle loon bij ziekte doorbetaald moet worden, loopt uw bedrijf nog een groter risico.

Ziekengeld- / Verzuimverzekering 

Een verzuimverzekering biedt hiervoor uitkomst. Deze verzekering vergoedt namelijk het loon dat u doorbetaalt aan uw zieke werknemer. Maar wat zeker zo belangrijk is: verzekeraars verrichten steeds meer inspanning om te voorkomen dat uw medewerkers langdurig ziek worden. Of, als dat toch gebeurt, dat ze zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. Preventieve maatregelen en een actieve begeleiding van zieke werknemers zijn voorbeelden van zaken die verzekeraars voor rekening kunnen nemen. Bovendien helpt samenwerking met een verzekeraar u om te voldoen aan de strenge eisen die de wet ‘Poortwachter’ aan u als werkgever stelt ten aanzien van het voorkomen van arbeidsongeschiktheidsinstroom.

WIA-aanvulling (na het 2de jaar)

In geval van ziekte is er in de eerste 2 jaar de ziekengeldverzekering, maar wat is er voor uw werknemer geregeld na die 2 jaar?
Vanaf het 3e jaar krijgt een werknemer te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dit komt erop neer dat het inkomen van een arbeidsongeschikte werknemer kan dalen met meer dan 50 %. Het kan zelfs onder het sociaal minimum kan uitkomen.

Dit is op te vangen door een (collectieve) WIA Hiaat Verzekering via de werkgever. Deze verzekering zorgt ervoor dat een arbeidsongeschikte werknemer een uitkering zal genieten van 70 % van zijn laatst genoten salaris. Hierbij geldt voor het maximale salaris in 2020 een bovengrens van +/- € 57.000.

Collectieve Ongevallen verzekering

Krijgt uw medewerker een ongeluk waardoor hij of zij blijvend invalide wordt? Of zelfs overlijdt? Dan heeft dat gevolgen voor het inkomen van uw medewerker.
Deze verzekering betaald een vast bedrag aan uw medewerker of zijn of haar nabestaanden. Ook als het ongeluk gebeurt in het buitenland.

Als werkgever kiest u de hoogte van het bedrag dat uw medewerker ontvangt:

 1. U baseert het bedrag op het salaris.
 2. Of u kiest een vast bedrag.

Speciale aansprakelijkheid

Soms moet u als ondernemer speciale verzekeringen “verplicht” regelen. dit zijn altijd maatwerk verzekeringen.
Denk hierbij aan onderstaande verzekeringen.

Tip: regel dit op tijd en controleer eens in de 2 jaar voorkeur elk jaar of deze verzekering up-to-date is

Garage verzekering

Bedrijven in de autobranche zijn bijzonder
Autodealers, autoverkopers, schadehersteller, garagehouders en andere bedrijven in de autobranche hebben te maken met bijzondere risico’s. Risico’s die bij andere bedrijven niet voorkomen. Deze risico’s verzekert u met onze garageverzekering.
Dit zijn pakketten op maat voor uw autobedrijf.

 

Bouw en montageverzekering

Wat is een CAR-verzekering?
Een CAR-verzekering (Construction All Risk) is een verzekering die de materiële schade dekt die ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties.

Denk hierbij aan schade door een brand, storm of diefstal. Maar ook aan schade die ontstaat door een bouwfout, ontwerpfout of constructiefout. Een standaard opstalverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt het risico van (ver)bouwwerkzaamheden namelijk niet.

Welke CAR-verzekering past bij u?
Welke u nodig heeft hangt af van 3 factoren:

 • het aantal bouwopdrachten,
 • de bouwsom
 • looptijd.

Een CAR-verzekering is maatwerk. Meerdere factoren bepalen de hoogte van uw dekking en premie.

 1. Doorlopende CAR-verzekering
  Heeft u meerdere bouwprojecten per jaar? Dan biedt een doorlopende CAR-polis uitkomst. U dekt dan al uw bouwprojecten in 1 keer, heeft minder administratie en betaalt een lagere premie per bouwproject (vergeleken met de aflopende CAR-verzekering).Duurt uw bouwproject langer dan de afgesproken verzekeringstermijn? Dan betaalt u bij een aflopende CAR-verzekering een (hogere) verlengingspremie. Bij een doorlopende CAR-verzekering hanteren de verzekeraar dezelfde premie gedurende een maximum bouwperiode van 12/24 maanden.
 2. Aflopende CAR-verzekering
  Heeft u een eenmalig bouwproject? Dan is een tijdelijke CAR-verzekering een oplossing. U sluit deze verzekering namelijk per project.

Wie kan een CAR-verzekering afsluiten?
CAR-verzekeringen zijn voor opdrachtgevers en aannemers (opdrachtnemers). Het maakt hierbij niet uit of u zzp’er of ondernemer met personeel bent. Of een particulier, die een bouwproject in eigen beheer uitvoert.

 • Aannemer
  Ook voor hoofdaannemers en onderaannemers biedt een CAR-polis voordelen. U verzekert hiermee niet alleen schade die u veroorzaakt aan het te maken werk, onroerende goederen, andermans spullen of mensen op het bouwterrein. Maar ook aan uw eigen materialen. U heeft als aannemer naast deze verzekering ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.
 • Opdrachtgever
  Als opdrachtgever bent u eind­verantwoordelijke. U kiest natuurlijk een aannemer die goed verzekerd is. Maar weet u precies wát hij verzekerd heeft? Stel dat deze aannemer de architect heeft uitgesloten in zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. En er ontstaat schade door een ontwerpfout. Dan is die schade niet via uw aannemer gedekt. Als opdrachtgever bent u in dat geval wettelijk aansprakelijk voor alle schade aan objecten en personen op het bouwterrein.Een CAR-verzekering biedt u zekerheid. U verzekert zich zo tegen de risico’s van mogelijk ongedekte schade aan of rondom het bouwproject. Een bijkomend voordeel is dat de verzekering bij faillissement van de aannemer de bouwschade rechtstreeks uitkeren aan de opdrachtgever.

Machine- en machine­bedrijfs­schade­verzekering

Verzeker schade door uitval van uw machines.
Met de Machine- en machinebedrijfs­schadeverzekering zijn machines verzekerd die u in gebruik heeft, of die na overdracht door de leverancier bij uw organisatie bedrijfsklaar zijn opgesteld. Schade aan machines tijdens reiniging, inspectie, reparatie en revisie is gedekt. Net als schade die optreedt op het moment dat een machine binnen de organisatie verplaatst moet worden voor werkzaamheden die met (de)montage te maken hebben. En tijdens het daaropvolgende testen en proefdraaien.

Ook verzekerd voor schade door een bedieningsfout
Bedieningsfouten zorgen voor de meeste schade aan machines. Krijgt u schade in de garantieperiode? Dan betaalt de leverancier deze schade meestal niet. Met een Machine- en machinebedrijfs­schadeverzekering bent u hiervoor wel verzekerd.

Soms bent u niet verzekerd
Toch is een schade soms niet verzekerd. Bijvoorbeeld:

 • Schade die ontstaat door opzet, slijtage of verkeerd onderhoud.
 • De schade was er al voordat u de verzekering afsloot.

Verder geldt dat u uw machines goed moet onderhouden. Een verzekeraar verwachten dat u onderhouds­werkzaamheden uitvoert die de leverancier u voorschrijft (bijvoorbeeld via een onderhoudsovereenkomst).

Wie stelt de hoogte van de schade vast?
De verzekeraar schakelt altijd een schade-expert in. Met een Machinebedrijfs­schadeverzekering verzekert u vaste lasten en winst die u misloopt. Natuurlijk weet u vooraf niet hoe hoog uw winst precies is. Daarom bent u bij ons verzekerd tot maximaal 130% van het verzekerde bedrag. Het exacte verzekerde bedrag bepalen we als het verzekeringsjaar is afgelopen.

Heeft u schade en moet u een nieuwe machine vooraf betalen? Dan kunt u in overleg met ons een renteloos voorschot krijgen.

Bedrijvenpakket

Als ondernemer loopt u het risico dat er iets gebeurt waar u weinig invloed op heeft: brand en diefstal, schade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld of een bedrijfsongeval. Gelukkig kunt u de gevolgen van veel risico’s verzekeren. Maar welke verzekeringen heeft uw bedrijf allemaal nodig?
Advies Bureau Combee kent de belangrijkste risico’s binnen uw sector én biedt hier bedrijfsschadeverzekeringen voor. Zo is er bijvoorbeeld sinds kort een speciaal bedrijvenpakket, waarin alle zakelijke basisverzekeringen zijn ondergebracht tegen een scherpe prijs.