Selecteer een pagina

Aflossingsvrije Hypotheek

Zo werkt de Aflossingsvrije Hypotheek.
De aflossingsvrije hypotheek levert relatief de laagste maandlasten op.
Dat geldt echter alleen voor aflossingsvrije hypotheken afgesloten vóór 2013, omdat de rente dan fiscaal aftrekbaar is.

Let op: na 30 jaar heb je geen recht meer op hypotheekrenteaftrek, waardoor je maandlasten stijgen.

Kenmerkend voor de aflossingsvrije hypotheek is dat je geen kapitaal opbouwt en niets aflost. Als je werkloos of arbeidsongeschikt wordt of gaat scheiden, kan dat ertoe leiden dat je de eigen woning moet verkopen. Het grootste risico op een restschuld loop je in het begin van de looptijd. Op dat moment is de verkoopprijs van je huis nog niet erg gestegen en is de hypotheek doorgaans hoger dan de vrije verkoopwaarde van de woning.

Maximaal 50%
Om de risico’s te beperken, mag de aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 50% van de vrije verkoopwaarde van de woning. Heb je een hogere hypotheek nodig, dan moet je nog een hypotheek afsluiten waarbij je wel aflost. 

Kun je een aflossingsvrije hypotheek meenemen?
Je mag je aflossingsvrije hypotheek altijd meenemen als je verhuist naar een nieuwe woning. Deze mag alleen niet hoger zijn dan 50% van de waarde van het nieuwe huis. Als de rente fiscaal aftrekbaar was, dan blijft dat zo.Ga je naar een duurder huis en wil je de hypotheek verhogen? Dan moet je voor dit nieuwe deel een annuïteiten- of een lineaire hypotheek afsluiten als je optimaal gebruik wilt maken van de hypotheekrenteaftrek.

Aflossingsvrije hypotheek oversluiten
Als de rente elders flink lager is, kun je ook je hypotheek oversluiten naar een andere bank. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Betaal je met een nieuwe hypotheek een lagere rente en hanteert die andere bank betere voorwaarden? En weegt de besparing op tegen de kosten die je maakt voor het oversluiten? Dit kunnen wij voor u berekenen, zp zie je al snel of je je aflossingsvrije hypotheek bij een verhuizing beter kun meenemen of oversluiten. Houd er wel rekening mee dat de meeste banken in dat geval maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij verstrekken. Oók als de oude lening helemaal aflossingsvrij was.