Selecteer een pagina

Lineaire hypotheek

Zo werkt de Lineair Hypotheek.
Bij de lineaire hypotheek wordt per maand een vast bedrag afgelost.
Hierdoor dalen bij een lineaire hypotheek de maandlasten: de schuld neemt lineair af en dus hoeft er over de hypotheek ook steeds minder rente betaald te worden.

Voordelen

 • Snel afnemende hypotheekschuld   Bij de lineaire hypotheek wordt maandelijks een vast bedrag afgelost. De schuld wordt dus iedere maand snel kleiner in vergelijking met bijvoorbeeld de annuïteiten hypotheek.
 • Dalende maandlast   Omdat ieder jaar rente wordt betaald over een steeds kleiner wordende schuld, zal dit rentebedrag telkens lager zijn. De maandlast zal dus afnemen. De bestedingsruimte zal gaan toenemen.
 • Goedkoopste hypotheekvorm waarbij wordt afgelost   Als wordt gekeken naar de totale lasten van deze hypotheekvorm (alle aflossingen + alle rentebetalingen over de gehele looptijd) zal blijken dat de lineaire hypotheek de goedkoopste hypotheek is. Let op: dit moet niet verward worden met het begrip ‘de laagste maandlast’!
 • Vermogensvorming   Omdat iedere maand een vast bedrag aan aflossing wordt betaald, heeft men op het einde van de looptijd van de lening geen schuld meer. Men heeft dan het huis volledig in eigendom zonder schuld. Op deze wijze wordt een stuk vermogen opgebouwd.
 • Totale rentelast is relatief laag   Gerekend over de gehele looptijd van de hypotheek betaalt u bij deze hypotheekvorm de laagste rentelasten.
 • Verruiming financiële armslag   De steeds lager wordende maandlasten geven steeds meer ruimte in het bestedingbudget.
 • Makkelijk te vergelijken   Offertes voor deze vorm zijn eenvoudiger te vergelijken dan offertes voor andere hypotheekvormen.
 • Lage premie risicoverzekering   Een overlijdensrisicoverzekering behoedt de eventuele  nabestaanden voor een (te hoge) hypotheekschuld.”Shoppen” op zoek naar de goedkoopste aanbieder loont altijd de moeite.

Nadelen

 • Afnemend fiscaal voordeel   Weliswaar wordt bij deze hypotheekvorm een fiscaal voordeel genoten, maar omdat het rentedeel gedurende de looptijd van de lening snel kleiner wordt, profiteert men steeds minder van de renteaftrek.
 • Dit nadeel wordt alleen maar groter als men gedurende de looptijd van de lening steeds meer gaat verdienen. Bij hogere inkomens heeft men immers ook een hogere aftrekmogelijkheid waar steeds minder gebruik van wordt gemaakt.
 • In het begin hoge maandlasten   Met de lineaire hypotheek wordt vanaf het begin maandelijks een vast bedrag afgelost. Naast deze relatief hoge aflossing wordt in het begin tevens de rente over de volledige hypotheekschuld betaald.
 • Beperking financiële armslag   In het begin zijn de maandlasten erg hoog en dat beperkt het bestedingspatroon. De lineaire hypotheek is dus niet zo geschikt voor mensen met een laag salaris; zij zijn meer gebaat bij andere hypotheekvorm.
 • Risicoverzekering   Heel vaak wordt bij deze hypotheekvorm geadviseerd een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een juiste keuze is in principe een dalende risicoverzekering met dezelfde looptijd als de hypotheeklening.
 • Wordt bij een annuïteitenhypotheek een annuïtair dalende risicoverzekering afgesloten, bij de lineaire hypotheek wordt voor een lineair dalende risicoverzekering gekozen. Deze laatste is iets goedkoper. Zo wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven.

  Fiscale aspecten  
  De te betalen hypotheekrente is volledig aftrekbaar, mits de hypotheek is gesloten voor de aankoop/verbetering van de woning die als het hoofdverblijf geldt. Daarnaast gelden er nog andere fiscale regels.

  Voor wie is deze vorm interessant?  
  In het algemeen: wanneer men snel een vermogen op wilt bouwen (in de vorm van een steeds hoger wordende overwaarde op de woning) of snel een schuld wenst af te lossen, is een lineaire hypotheek interessant. Een lineaire hypotheek is met name interessant voor mensen die op termijn hun inkomen zien dalen en snel de hypotheekschuld willen verlagen. Dit zijn meestal mensen met een hoog inkomen bij wie de VUT- of pensioenregeling nadert.