De eindleeftijd van de dekking is uitgebreid met 68, 69 en 70 jaar. Daarnaast is het maximaal verzekerd bedrag verhoogd naar 150.000 euro. Klanten kunnen nu maximaal 80% van het inkomen verzekeren, met een minimum van 2.500 euro en een maximum van 150.000 euro per jaar. Tevens is de Aegon AOV nu ook verkrijgbaar met een uitkeringsduur van 2 jaar. Hierdoor zijn de volgende uitkeringsduren mogelijk: 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar of tot de eindleeftijd. Onder de nieuwe variant ernstige aandoeningen vallen kanker en hart- en vaatziekten.

Met de toevoeging van deze variant is de Aegon AOV nu verkrijgbaar in vier varianten:

  • Ongevallen
  • Ongevallen + ernstige aandoeningen (nieuw)
  • Ongevallen + aandoeningen excl. psyche
  • Ongevallen + aandoeningen incl. psyche

Voor alle varianten is een gezondheidsverklaring nodig.

Aanpassingen

De ouderschapsverlofdekking is uitgebreid. Voortaan ontvangt een klant een uitkering van 5 dagen bij de bevalling van de partner én bij adoptie. Ook de verlofdekking is verbeterd. De klant krijgt een uitkering van 30 dagen als zijn of haar partner of kind een levensbedreigende ziekte heeft of komt te overlijden.

Is er sprake van een zwaar beroep of is er een medische reden waardoor de eindleeftijd normaal gesproken op 55, 60 of 65 jaar wordt gesteld, dan kan nu ook worden gekozen voor een verlengde uitkeringsduur tot maximaal 70 jaar. De premie voor deze verzekering is wel duurder. Voorwaarde voor een uitkering is dat de ondernemer minimaal 5 jaar voor de oorspronkelijke (gemaximeerde) eindleeftijd van 55, 60 of 65 jaar arbeidsongeschikt wordt.

Werkhervattingsregeling

Voor de Aegon AOV geldt beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat blijft zo. Gaat een arbeidsongeschikte klant een ander beroep uitoefenen, dan beoordeelt Aegon de mate van arbeidsongeschiktheid voortaan opnieuw. Dat gebeurt op basis van de nieuwe beroepswerkzaamheden. Is het nieuwe inkomen samen met de eventueel resterende arbeidsongeschiktheidsuitkering van de verzekerde minder dan 125% van het verzekerde bedrag? Dan wordt het inkomen aangevuld tot 125% van het verzekerde bedrag. Daarbij geldt wel dat dit bedrag nooit hoger kan zijn dan de oorspronkelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Gaat een arbeidsongeschikte klant een ander beroep uitoefenen en heeft hij gekozen voor een verzekerd bedrag van 80% van zijn inkomen, dan kan hij dus in totaal weer zijn oude inkomen verdienen.