Selecteer een pagina

Wat kost een zieke medewerker (in de horeca)?

Wie alles op een rij zet, ontdekt dat het prijskaartje van een zieke medewerker ook in de horeca behoorlijk op kan lopen.
Gaat u maar na:
– loondoorbetaling,
– productieverlies,
– vervangende medewerker(s) en
– verzuimmanagement…
Heel wat meer kostenposten dan de meeste werkgevers beseffen.

Rekenvoorbeeld
Stel, een chef-kok meldt zich ziek en is twaalf weken uit de roulatie en wordt vervangen door een externe chef-kok.
Dan heeft de werkgever bij een
– bruto jaarsalaris van € 33.500,-; en een
– verzuimduur van 12 weken
te maken met de volgende kostenposten:

Directe kosten

loondoorbetaling bij ziekte: € 10.631,-

Indirecte kosten

vervanging: € 18.600,-
productieverlies: €           0,-
verzuimmanagement: €       648,-
Totale kosten 12 weken verzuim:  € 19.248,-

Belangrijk, want zieke werknemers kosten hun werkgever geld en aandacht:

  • Volgens de horeca-cao moet de werkgever in het eerste ziektejaar 95% doorbetalen en in het tweede jaar 75%.
    Maar loondoorbetaling is niet de enige kostenpost. De online verzuimtool rekenen alle kosten mee.
  • Veel werkgevers zijn zich niet bewust van wat er allemaal komt kijken bij het voorkomen van ziek personeel en het goed begeleiden van het verzuim- en re-integratieproces.

Zijn er vragen, neem gerust contact met ons op