Selecteer een pagina

Doe de wintercheck van uw boot

Het vaarseizoen is voor de meesten van u afgelopen. Het is nu belangrijk dat u uw vaartuig winterklaar gaat (laten) maken.

Doe de wintercheck van uw boot.
Door verschillende oorzaken kan schade ontstaan aan uw boot: Vorst, Hevige wind / storm, Hevige regen- en sneeuwval, Afwijkingen in de waterstand, Afwijkende belasting op de boot, Inwerking van vocht, Inbraak en diefstal en Brand en ontploffing.

Wat kunt u doen om schade te voorkomen?

VORST

 • Voorkom bevriezing van de scheepsmotor(en) en/of generator(en) en gebruik antivries in het interne en externe koelcircuit. Let hierbij ook op interne systemen welke standaard zijn voorzien van antivries, de werking van antivries neemt gedurende de tijd af. Wij raden aan om de vloeistof in het interne systeem te testen en/of te vervangen.
 • Schakel hydroforen en boilers uit. Tap watertanks af en maak hydroforen, boilers en (voet)pompen watervrij of voorzie deze van antivries speciaal voor drinkwatersystemen. Maak het toilet watervrij en voorzie dit van antivries. Pomp de vuilwatertank leeg, reinig deze en voorzie de tank van antivries.
 • Tap een CV installatie als deze niet in gebruik is af.
 • Afsluiters op huiddoorvoeren moet u afsluiten en beschermen tegen bevriezing. Besteed hierbij ook aandacht aan de leidingsystemen. Wees vooral voorzichtig met kogelkranen. Zorg dat antivries ook tussen de kogel en het huis aanwezig is.
 • Als uw boot overwintert in het water, moeten afsluiters in de (kuip)loospijpen open blijven staan. Steek in de loospijpen een gedeeltelijk opgepompte fietsband of een afgedopt stuk tuinslang tot circa 30 cm. onder de waterlijn.
 • Bij schepen met een saildrive vormt de manchet een risico omdat deze nauwelijks tegen bevriezing is te beschermen. Overwinteren op de wal is hier het advies.
 • Let op bij dooi! Wees alert bij invallende dooi: pas dan komen vorstschades aan het licht. Inspecteer uw boot daarom tijdig op lekkages. Bent u niet zelf in staat dit te controleren? Besteed dit dan uit.

HEVIGE WIND / STORM

 • Meer, als het mogelijk is, af op een beschutte ligplaats en zorg voor voldoende en correct geplaatste fenders.
 • Neem zeilen, buiskappen, huiken en dergelijke af en berg deze op om schade aan uw boot te voorkomen.
 • Controleer regelmatig of dekzeilen en winterkleden nog goed vastzitten om schade door wind of water te voorkomen.
 • Controleer de landvasten regelmatig.

HEVIGE REGEN EN SNEEUWVAL

 • Houdt de dekzeilen en winterkleden op spanning en zorg dat er geen smelt-of hemelwater op blijft staan.
 • Houdt loospijpen vrij van bladeren en vuil.
 • Sneeuw kunt u het beste regelmatig wegvegen, zodat scepters en relingen niet vervormen en/of beschadigingen veroorzaken aan het dek.
 • Controleer de werking van de bilgepomp en zorg dat deze altijd ’stand-by’ staat: liever een lege accu, dan een volle boot.

AFWIJKINGEN IN DE WATERSTAND

 • Meer uw boot af, rekening houdend met een extreem hoge en extreem lage waterstand.
 • Bewaar voldoende afstand tot de steiger en andere boten.
 • Zorg voor voldoende lange en sterke landvasten en springen, voorkom schavielen en gebruik eventueel rekkers.

AFWIJKENDE BELASTING OP DE BOOT

 • Gebruik een deugdelijke bok die geschikt is voor uw boot en deze goed ondersteund. Gebruik bij voorkeur spanbanden om de boot aan de bok te zekeren.
 • Zeker zeilboten die buiten op de wal gestald staan met staande mast ondervinden een zware belasting. Geadviseerd wordt om de mast van de boot te verwijderen en in een deugdelijke mastenopslag op te slaan.
 • Controleer regelmatig of de onderstoppingen van uw boot niet zijn losgekomen.

INWERKING VAN VOCHT

 • Sla zeilen, huiken, kappen, kussens, matrassen, beddengoed etc. het liefst op in een droge en geventileerde ruimte om schimmelvorming tegen te gaan.
 • Bestrijd vocht met vochtvreters.
 • Zet (vloer)luiken, deuren en kasten open voor een betere ventilatie.
 • Verwijder eten en drinken van boord.
 • Zorg dat de brandstoftank vol is om condensvorming te voorkomen. Voeg wel een bacteriebestrijder (diesel) toe. U kunt de tank ook helemaal leeg en schoon maken.

INBRAAK EN DIEFSTAL

 • Bescherm uw boot tegen diefstal. Nautische apparatuur, waardevolle inboedel, volgboten en buitenboordmotoren moet u (buiten het vaarseizoen) van boord verwijderen. Dit geldt niet wanneer het van boord verwijderen van deze spullen praktisch niet uitvoerbaar is.
 • Laat geen losse uitrusting aan boord liggen.

BRAND EN ONTPLOFFING

 • Verwijder gasflessen, losse benzinetanks of dieseltanks van boord.
 • Sluit boordnet en walaansluiting af.
 • Zorg dat de accu’s volledig zijn opgeladen. Onvoldoende lading veroorzaakt schade aan de accu’s. Zorg voor regelmatige controle/onderhoud aan boord of neem wanneer mogelijk de accu’s van boord en voer controle/onderhoud bijvoorbeeld thuis uit.

Wat kunt u verder nog doen?

De winterperiode is een prima periode voor het uitvoeren van allerhande onderhoud zodat u in het voorjaar weer zorgeloos kunt gaan varen. Zoals de volgende werkzaamheden:

 • Masten, rondhouten, zeilen, rolfoksystemen, rolreefsystemen, staand- en lopend want controleren.
 • Bedrading van verlichting en apparatuur controleren.
 • Motorolie verversen en olie- en brandstoffilters vernieuwen. Waterafscheider aftappen.
 • Olie van koppeling of saildrive vervangen.
 • Impeller van koelwaterpomp controleren, schoon maken, invetten of indien nodig vervangen.
 • Motoranoden vervangen.
 • Reddingsvlot controleren.
 • Sloten smeren.
 • Raam- en deurrubbers behandelen met siliconenspray.
 • Controleer de werking van beluchters: het beluchtingskanaal naar buiten dient vrij te zijn van vervuiling.
 • Wanneer uw boot op de wal staat, is het ook goed mogelijk het onderwaterschip te inspecteren en een onderhoudsbeurt te geven. Vergeet daarbij boeg- en hekschroef, schroef, schroefas, roer(en), kranen, huiddoorvoeren en anoden niet.

Er zijn nog veel meer maatregelen die u kunt treffen. Ga voor uw eigen boot na welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade door winterse omstandigheden te voorkomen.
Doet u zelf de werkzaamheden aan uw vaartuig? Houdt hiervan dan een logboek bij, zodat u het later altijd weet en kunt laten zien wat u heeft gedaan.

Heeft u vragen of wilt u meer weten een scherpe bootverzekering afsluiten? Neemt dan gerust contact met ons op via +31 (0)58 844 8899 of contact

Of bereken hier de scherpe premie voor uw boot