Selecteer een pagina

Vraag:

Ik lig in scheiding. De bank heeft het over hoofdelijke aansprakelijkheid. Wat is dat?

Hoofdelijke aansprakelijkheid. Wat is dat?

Als u een hypothecair krediet afsluit komt u meestal in de voorwaarden het onderwerp “hoofdelijke aansprakelijkheid” tegen. Dat lijkt een formaliteit, maar is het niet.
In dit artikel geven wij u daarom meer informatie over dit onderwerp.

Hypotheek wordt vaak op basis van twee inkomens verstrekt

Als u een lening voor de aanschaf van een woning wilt afsluiten mag de bank de lening alleen verstrekken wanneer na onderzoek blijkt dat het de verwachting is dat u ook op langere termijn de rente en aflossing van de lening kunt dragen. Het inkomen van één partner is daarvoor vaak onvoldoende. In de meeste gevallen leidt dit er in de praktijk toe dat het inkomen van beide partners in de berekeningen moet worden meegenomen om de lening mogelijk te maken.

Hypotheekovereenkomst wordt dan door beide partners ondertekend

Als de hypotheek wordt verstrekt op basis van het totaal van de inkomens van beide partners dan zullen, wanneer de bank de gevraagde financiering wil verstrekken, beide partners de leningsovereenkomst moeten ondertekenen.
De overeenkomst die met de bank wordt afgesloten staat los van de vraag hoe het eigendom van de woning is geregeld. De gebruikelijke situatie is dat beide partners ieder voor 50% eigenaar van de woning zijn. Ook is het mogelijk dat partner A 100% eigenaar van de woning wordt en partner B dus geen (mede-)eigenaar van de woning wordt, terwijl deze partner wél de financiering voor de aankoop van de woning mede aangaat.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De bank zoekt zekerheid dat de lening die men verstrekt ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. Daarvoor maakt men gebruik van de bepaling over hoofdelijke aansprakelijkheid. Deze houdt kort gezegd in dat de bank beide partners voor 100% van de betaling van de schuld kan aanspreken. Ook in de situatie dat de partner die door de bank wordt aangesproken bijvoorbeeld maar 50% van het eigendom van de woning bezit. Zelfs wanneer de partner in het geheel geen eigenaar van de woning is maar wel heeft meegetekend voor de lening, kan de bank deze partner toch voor de volle 100% van de lening aanspreken.
De gedachte hierachter is dat de partner die heeft voldaan aan de verplichtingen aan de bank dan maar zelf met zijn partner moet regelen dat die zijn aandeel terugbetaalt aan de partner die de totale schuld aan de bank heeft voldaan.

Nare situatie bij scheiding

Vooral bij een scheiding kan deze situatie tot heel nare situaties leiden. Vaak zal bij een scheiding een van de partners de woning verlaten. De vraag is dan of de achterblijvende partner de hypotheeklasten alleen kan blijven betalen. Is dat niet mogelijk, dan zal de woning moeten worden verkocht.
Ook kan het zijn dat de achterblijvende partner de hypotheeklasten wel zelf kan blijven betalen.
Aan de bank kan dan worden gevraagd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de (inmiddels ex-)partner te laten vervallen. De bank zal dan onderzoeken of de partner die in de woning blijft wonen met diens inkomen de hypotheeklasten op de langere termijn kan blijven betalen.

Is dat niet het geval dan zal de bank in het algemeen de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner in stand houden.

Voor de ex-partner is dit heel vervelend. Door de potentiële schuld die deze partner met zich blijft meedragen, zal het zeer lastig zijn om zelf een nieuwe hypotheek te kunnen afsluiten. Ook emotioneel is het vaak belastend om verbonden te blijven aan een schuld voor een woning waarin de ex-partner is blijven wonen.

Vervelend wordt het wanneer de ex-partner weigert mee te werken aan het verzoek van de bank om aan te tonen dat hij of zij in staat is de hypotheeklast zelfstandig te blijven dragen. Voor ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is de ex-partner afhankelijk van de medewerking van degene die in de woning blijft wonen. Vooral bij scheidingen waar de emoties hoog zijn opgelopen kunnen dit soort situaties zich voordoen.

Helemaal vervelend wordt het wanneer de ex-partner geen enkele aanspraak op het eigendomsrecht van de woning kan maken, maar wel wordt aangesproken voor de schuld die de ex-partner in het kader van de hypotheek na de scheiding heeft opgebouwd.

Wij kijken naar de belangen van beide partners

Als Erkend Hypothecair Planner is het onze verantwoordelijkheid om beide partners goed voor te lichten over de verplichtingen die zij aangaan. Dat doen wij tijdens de informatiegesprekken die wij in het kader van het advies en de bemiddeling voeren en ook via dit soort informatieve teksten.
Krijgt u te maken met een breuk in uw relatie? Informeer ons dan. Samen met u en uw partner onderzoeken we dan wat de consequenties zijn voor onder meer de eerder aangegane “hoofdelijke aansprakelijkheid”.

Brochure

Download onze NVHP brochure Scheiden

Heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel, neem gerust contact met ons op.
Telefoonnumer 06-2895 1112