Selecteer een pagina

Bij een echtscheiding kan een schenking bij een voormalige schoonzoon of dochter terecht komen. Deels wordt het probleem tegenwoordig ondervangen, maar nog steeds niet volledig.

Jaarlijks mag je onder voorwaarden een bedrag van ruim 5.000 euro schenken aan de kinderen. De schoondochter of schoonzoon profiteert hier ook van mee. Wat je niet wilt is dat het bedrag voor een deel verloren gaat bij een echtscheiding van jouw zoon of dochter. Dit is te voorkomen met een uitsluitingsclausule. Maar bij recent gesloten huwelijken is het nu beter geregeld voor de wet.

Getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen

De meeste stellen die trouwen gaan geen huwelijkse voorwaarden vastleggen bij een notaris. Hierdoor wordt het een huwelijk in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat na de huwelijksdag de bezittingen van de partners gezamenlijke bezittingen zijn. Dus ook schenkingen uit het verleden of erfenissen die één van beide gekregen heeft. Dit kan een onwenselijke situatie zijn. Om die reden wordt er bij het sluiten van een huwelijk sinds 1 januari 2018 standaard uitgegaan van een beperkte gemeenschap van goederen.

Wat houdt beperkte gemeenschap van goederen in?

Het grote verschil is dat de persoonlijke bezittingen die je voor het huwelijk al had, ook persoonlijke bezittingen blijven. Deze vallen dus niet in de gemeenschap. Alle nieuwe bezittingen die je na de huwelijksvoltrekking krijgt zijn gemeenschappelijk, en dus van beide. Schenkingen en erfenissen blijven wel persoonlijke bezittingen. Hierbij maakt het dus niet uit of je ze ontvangen hebt voor het huwelijk of tijdens het huwelijk. Het kan gemeenschappelijk worden, maar dan moet dat worden vastgelegd in bijvoorbeeld een testament.

Hoe zit het bij een huwelijk vóór 1 januari 2018?

Schenkingen en erfenissen zijn gemeenschappelijk, tenzij er een uitsluitingsclausule van toepassing is. Voor een erfenis staat de uitsluitingsclausule in het testament. Bij een schenking moet er eigenlijk een schenkingsovereenkomst worden vastgelegd waarin de clausule opgenomen is. Bij het overboeken van het geld kan de uitsluitingsclausule ook ingeroepen worden met een omschrijving in de overboeking. Maar deze optie is niet waterdicht. Met een schenkingsakte kan er geen verwarring over bestaan.

Denk vooral om de uitsluitingsclausule bij grotere schenkingen

Voor het kopen van een huis is een schenking van ongeveer 100.000 euro toegestaan. Je moet er toch niet aan denken dat een dergelijk bedrag na een echtscheiding deels bij de voormalige schoonzoon of schoondochter terecht komt. Voor zo’n schenking is een bezoekje aan de notaris al vereist. Maar ook als het een andere vorm van schenking is, kun je toch beter kosten maken door het bij de notaris goed vast te leggen.