Selecteer een pagina

Als je kinderen mag krijgen, zijn dat meestal vreugdevolle momenten. En mijn ervaring is dat het een voorrecht is om ze te mogen opvoeden. Waar je in de eerste jaren nog niet zo bij stilstaat, is dat je kinderen in de toekomst mogelijk gaan studeren. Het is prettig om dan een potje met geld te hebben om hen financieel in deze periode te kunnen ondersteunen.

Studiekosten
De kosten voor een studie zijn namelijk niet gering. Het Nibud becijfert dat je op dit moment moet uitgaan van de volgende kosten per maand:

€    256,-   collegegeld en studiemateriaal
€    208,-   boodschappen en kleding
€    417,-   huur
€    246,-   vervoer, telefoon en vrijetijdsuitgaven
€ 1.127,-  totaal                                                         

Als je uitgaat van een studieduur van 4 jaar betekent dat, dat er per kind zo’n € 54.000, – studiekosten zijn. Mocht je kind niet op kamers gaan, wordt het overigens een “stuk goedkoper”. De totale kosten zijn dan bij benadering – als je uitgaat van € 100,- voor kost en inwoning per maand –  ‘slechts’ € 29.000, -.

En natuurlijk moeten deze bedragen jaarlijks worden geïndexeerd. Dus de feitelijke kosten zullen te zijner tijd nog een stuk hoger uitvallen.

Bijdrage ouders
De vraag is natuurlijk of je als ouders die kosten volledig gaat vergoeden. Of dat je ook een stuk verantwoordelijkheid bij de kinderen laat, die immers vaak een baantje hebben.  Volgens het Nibud heeft 70% van de studenten een bijbaan. Gemiddeld verdienen studenten daarmee zo’n € 5.000 per jaar.

Uit de cijfers van het Nibud blijkt dat ouders van uitwonende studenten gemiddeld € 216,- per maand betalen als bijdrage. Ouders van thuiswonende studenten betalen gemiddeld € 82,- per maand. Deze bijdragen zijn dus meestal niet voldoende voor de student en er zal dan geleend moeten gaan worden.

Als we niet uitgaan van lenen en ervan uitgaan dat de student jaarlijks € 5.000, zelf bijdraagt, dan betekent dit dat je als ouders zo’n € 34.000,- per studerend uitwonend kind moet reserveren.

Praktijkvoorbeeld
Laten we eens bekijken wat dit in de praktijk betekent. We gaan uit van een situatie waar er twee kinderen zijn (2 en 3 jaar) oud. En dat de ouders voor beide kinderen € 35.000,- per kind beschikbaar willen hebben voor de studie als ze 18 jaar oud zijn. Dat betekent, bij de huidige zeer lage rentestand, dat je zo’n € 376,- per maand opzij moet leggen. Houdt daarbij wel rekening met het feit dat de inflatie hoger is dan de huidige rente. Dus je zou eigenlijk nog meer moeten inleggen.

Oplossing
Iedereen heeft mooie doelen in het leven, voor jezelf of voor elkaar. Samen die droomreis maken. Of misschien wil je de kinderen financieel ondersteunen voor een studie of helpen bij het kopen van hun eerste huis. Laat je geld groeien met de spaarverzekering . Het spaarplan is een mooie manier om geld opzij te zetten voor de lange termijn, met een vaste rente van 2,00%.

Kenmerk:

  • Vaste rente van 2,00% per jaar, die maandelijks wordt bijgeschreven.
  • Voor minimaal 10 jaar.
  • Tussentijds opnemen is niet mogelijk. Stoppen binnen 10 jaar kost € 150.
  • Het spaarplan valt niet onder het depositogarantiestelsel.
  • Periodiek inleggen kan tot maximaal € 200 per maand.
  • Minimuminleg is € 10 per keer.
  • Af te sluiten bij een grote verzekeraar
  • Eenmalige afsluitkosten kosten € 25,

vragen = bellen