Selecteer een pagina

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Veel Nederlanders hebben recht op toeslagen van de Belastingdienst. Weet goed waar je recht op hebt, en voorkom terugbetalingen.
Toeslagen worden in ons belastingstelsel gebruikt als tegemoetkoming voor de hoge kosten van huur, zorg en het opvoeden van kinderen. Het blijft wel opletten, want de meeste toeslagen moet je zelf aanvragen, wijzigen en eventueel weer stop zetten. Je wilt krijgen waar je recht op hebt, maar teveel gekregen bedragen heb je niets aan, want deze betaal je weer terug.

Welke toeslagen heb je recht op?
Er zijn vier toeslagen waar je recht op kunt hebben. Het gaat om de volgende:

  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag
  • Kindgebonden budget

Recht op zorgtoeslag
Iedereen heeft verplicht een zorgverzekering. Vanaf de 18e verjaardag is er premie voor verschuldigd. De premie ligt ongeveer tussen 100 euro en 130 euro. Voor veel gezinnen is dit een zeer zware maandlast. Zeker voor gezinnen met meerderjarige kinderen. Het recht op zorgtoeslag hangt af van het inkomen en eventueel het vermogen. Bij een inkomen tot 27.857 euro (alleenstaande) bestaat er recht op zorgtoeslag. De hoogte van de toeslag stijgt naarmate het inkomen lager is. Voor meerpersoonshuishoudens geldt er een maximum inkomen van 35.116 euro. Wat betref het vermogen geldt er een vrijstelling van ruim 100.000 euro.

Recht op huurtoeslag
Deze toeslag is bedoeld om de verhouding tussen je inkomen en de verschuldigde huur voor je huurhuis recht te trekken. Voor alleenstaanden geldt er een maximale maandelijkse uitkering van 354 euro en voor samenwonenden 307 euro per maand. Ook voor deze toeslag geldt dat er maximale bedragen vastgesteld zijn tot welk inkomen en vermogen er recht bestaat. Heb je vermogen boven de 25.000 euro? Dan heb je geen recht op huurtoeslag.

Recht op kinderopvangtoeslag
Hier hebben werkende ouders recht op waarvan de kinderen naar de opvang moeten. Er bestaat alleen recht als je werkt of een opleiding volgt voor het vergroten van de kans op werk. De hoogte van de tegemoetkoming is gebaseerd op het aantal uren dat de kinderen naar de opvang gaan. Kinderopvangtoeslag wordt maximaal berekend over een uurtarief van 7,18 euro voor dagopvang. Voor buitenschoolse opvang en voor gastouders gelden er lagere maximale uurtarieven.

Recht op kindgebonden budget
Deze tegemoetkoming heb je recht op als je één of meerdere minderjarige kinderen hebt. Je kunt het zien als een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. De hoogte van de uitkering is weer afhankelijk van het inkomen, je vermogen en de gezinssamenstelling. Bij een gezinsinkomen tot 20.109 euro per jaar ontvang je de maximale toeslag. Voor één kind is het maximum: 1.142 euro per jaar. Het kindgebonden budget wordt automatisch toegekend, maar het controleren is aan te raden.

Op de website van de Belastingdienst kun je berekenen waar je maandelijks recht op hebt. Ook als je al toeslagen ontvangt is het belangrijk om af en toe te berekenen waar je recht op hebt. Teveel ontvangen bedragen worden namelijk weer teruggevorderd.
[/av_textblock]

[av_social_share title=’Deel dit stuk’ style=” buttons=” share_facebook=” share_twitter=” share_pinterest=” share_gplus=” share_reddit=” share_linkedin=” share_tumblr=” share_vk=” share_mail=”][/av_social_share]